I'm Hristina and this is MyIB story @Zlatarski School

hristinaХРИСТИНА ЗАПРЯНОВА, випуск 2006

IB диплома 38 точки

Приета в университет Utica College of Syracuse University, САЩ

Специалност „Маркетинг”

 

“Най-голямото предимство, което IB дипломата предоставя, е, че имаш възможност за кандидатстване в чужбина без допълнителни приемни изпити. Освен това човек се чувства част от една международна общност и заедно с хора от много по-напреднали държави се явява на едни и същи изпити и бива оценяван обективно. Мисля, че важното в тази програма, освен вътрешното ти желание да учиш и да знаеш, са също и учителите, които винаги ни подкрепяха. Благодарение на IB програмата ще продължа образованието си в университета „Utica College of Syracuse University”, специалност „Маркетинг”, а постигнатият от мен резултат – 38 точки, ми спести една година от университетското обучение.”