I'm Tatevik and this is MyIB story @Zlatarski School

tatevikТАТЕВИК ЖАМГАРЯН, випуск 2009

IB Diploma 34 точки

Приета в Aston UniversityUK

Специалност „ Икономика и мениджмънт” 

“Ако днес пред мен стоеше изборът дали да продължа образованието си по IB програмата, категорично бих я избрала отново. Тя ме научи на отговорност, научи ме да работя под напрежение, пораснах с нея. Ако трябва да я опиша с няколко думи, то бих казала, че е натоварена, но в същото време дава изключително много, защото успява да намери положителното, силните страни у всеки един ученик. Тя поставя и дава отговори на това какво искаш да правиш със себе си, какво искаш да учиш, какъв да бъдеш…”