HighlightsInternational School of Sofia

Beginning of the School Year 2021/2022

Скъпи ученици, уважаеми родители,

Първият учебен ден за Международна гимназия Златарски е 15 септември /сряда/.

Поради извънредната епидемична обстановка в страната Училището следва вътрешен правилник съгласно насоките на МОН за работа в условията на Covid-19.

Молим стриктно да спазвате мерките за безопасност – при пристигане в двора на училището да бъдете на отстояние един от друг, да носите предпазни маски, при влизане в сградите да следвате указанията за дезинфекция на ръцете.

Училището определя следния график на дейностите за първия учебен ден:

Откриването на новата 2021 / 2022 учебна година ще се състои в двора на училището с кратко тържество, което ще започне в 10:00 часа. Очакваме учениците в 9:30 часа.

Всички ученици следва да бъдат облечени в приетото официално облекло (тъмни панталони /поли, бели ризи/блузи и тъмни обувки).

Желателно е новоприетите ни ученици да бъдат придружавани в двора на училището само от един родител. Родителите не влизат в учебните сгради.

Заниманията по класове ще продължат до 13:30 часа. Те ще се водят по класове в училищните сгради Д-1 и Д-2 както следва: 5,6,7,8 и 9 класове ще бъдат въведени в сграда Д-1, а 10,11 и 12 класове в сграда Д-2.

Денят е определен за запознаване на учениците с правилниците на училището, разясняване и въвеждане на правилата и предпазните противоепидемични мерки. Учениците ще получат временна учебна програма. На 16.09. (четвъртък) учебните занятия започват в 8:00 часа и завършват в 14:15 часа.

Списъците на класовете и класните ръководители ще бъдат изнесени на 15.09 (сряда) в двора на Международно училище Златарски на входа на Д1, Д2 и Д3 (входа откъм физкултурния салон). Молим при запознаване с тях да спазвате необходимата дистанция. При пристигане в двора ще получите съдействие и насоки от учителите.

Учебници, униформи, тетрадки, училищно шкафче:
В рамките на деня учениците ще получат заплатените униформи и тетрадки. Комплектите учебници и ключ за училищно шкафче ще бъдат раздавани по списък в присъствието на класния ръководител на 16.09.2021 г.

 

Униформено облекло: От 16.09 учениците следва да идват в училище с приетото униформено облекло (тъмен панталон/пола, униформена polo-shirt и тъмно синя жилетка/пуловер).

Училището разполага с допълнителни комплекти униформи, които могат да бъдат закупени в следващите дни от учениците – до изчерпване на количествата – от бюфета на училището.

Транспорт: Родителите, заявили училищен транспорт, трябва да потвърдят пред представителите на транспортната фирма спирките и часа на тръгване по маршрута. . Това ще се случи в двора на училището пред сцената от 11:00 часа. Училищният транспорт стартира от 16.09 (четвъртък).

Кетъринг: Кетъринг услугата започва от 16.09 (четвъртък). Класните ръководители ще разяснят организацията относно училищния обяд.

Образователни и медицински документи:
Родители, които все още не са предоставили изисквани образователни или медицински документи, следва да ги предоставят в административния офис на училището до 09. септември. Липсата на тези документи възпрепятства регистрирането на учениците в официалните национални и международни платформи за обучение.

Лична здравно-профилактична карта:
Всички новозаписани ученици, които са получили от личния лекар нова ЛЗПК, следва да я предадат на класния ръководител на 15.септември. Тя включва данни от профилактичен преглед; проведени имунизации и реимунизации; отразени специфични заболявания и алергии; становище на лекарска комисия за освобождаване от часове по спорт. За всички останали ученици важи удълженият от МЗ срок за представяне на ЛЗПК до 30.09.2021 г.

Очакваме учениците си отпочинали, отговорни и готови да допринесат за една безопасна учебна среда и успешна нова 2021 – 2022 учебна година!

Ръководството на Международна гимназия
и Международно училище „Проф. д-р В. Златарски“

7.09.2021г.

гр. София