I'm Lubomira and this is MyIB story @Zlatarski School

lubomiraЛюбомира Дерелиева, випуск 2007
IB
Diploma 39 точки
Приета в
University of Glasgow, UK,
специалност “Социология, антропология и психология”

„Чувствам се много по-подготвена и по-силна отпреди. Първо, наясно съм със западните образователни стандарти. Второ, научих се да мисля аналитично. Имам основни знания по предмети, свързани със специалностите, които искам да уча. Преди да бъда приета в Гимназия Златарски, знаех само, че ритъмът е много напрегнат и има много изпити. Това беше нещо, в което нямах опит. И наистина – темпото е много по-бързо, обемът на материала също е много по-голям. Това, което ми даде IB програмата е, че се научих да организирам времето си и да работя под напрежение. Но най-вече IB дипломата ми дава самочувствието, че съм конкурентно способна на учениците извън България.”