I'm Jeni and this is MyIB story @Zlatarski School

jeni‘Радвам се, че завърших именно Гимназия Златарски! Ако трябва да избирам пак отново ще кандидатствам тук – запознах се с прекрасни хора, научих много неща, бях част от необичайна за мен мултикултурна среда’, споделя Евгения Несторова

„Много мислих как да обясня постижението си на IB изпитите: като плод на изчетените дебели учебници, на подчертаните пасажи, записки или като плод на многобройните часове, прекарани в библиотеката и на трудно спазените срокове. Накрая разбрах, че резултатът всъщност е плод на моето отношение – дълго възпитавано от родителите и старателно развивано от учителите. Много се радвам, че вече съм в университета на мечтите си, но и че продължавам да бъда част от училищната общност.”

ЕВГЕНИЯ НЕСТОРОВА, ВИПУСК 2012
IB диплома 42 точки, 7, 7, 6 at HL
Българска диплома: Отличен 5,98
МатуриБългарски език и литература: 5,99
Матури: Английски език: 5,89
Приета в Kings College LondonUK
Специалност “Филмово изкуство”