I'm Elitsa and this it MyIB story @Zlatarski School

elica„Преместих се в Гимназия Златарски преди 2 години от Американския колеж в София. Избрах я, защото е единствената гимназия, в която учениците имат възможност да вземат едновременно две дипломи – българска и международна. В Гимназия Златарски срещнах много приятели, намерих „средата си”. Изборът беше правилен, усилията си струваха, а те бяха немалко с четири високи нива в IB профила ми. След като кандидатствах през UCAS центъра на Гимназията, благодарение на високите ми прогнозирани резултати, реалните ми академични постижения и препоръките от преподавателката ми по математика и от училището, продължавам обучението си в един от най-добрите икономически университети в света – London School of Economics.”

ЕЛИЦА МАНОВА, випуск 2011
IB диплома 41 точки,

HL Subjects   SL Subjects  
Bulgarian A1 7 Spanish 7
English B 7 Physics 5
Economics 6
Mathematics 7

Българска диплома: Отличен 5,80
Матури: Български език и литература: 5,29
Матури: Английски език: 5,72
Приета в London School of Economics, UK
Специалност „Финанси и счетоводство”