AcademicHighlightsInternational School of SofiaNews 2020/2021Results

Promising results in the IGCSE exams after grade 10 in 2020

Пристигнаха резултатите от Cambridge IGCSE, външни международни изпити оценявани в Кеймбридж, които учениците на Международна гимназия Златарски полагат в края на 10. клас. Поради пандемията изпитите се проведоха през окромври – ноември 2020г. Учениците на Международна гимназия Златарски се явиха на международни изпити по английски език, математика, история, биология, физика и ИТ. Резултат между А – С се оценява положително от световните университети, като удостоверява готовност за успешно обучение по международни стандарти. Въпреки епидемичната обстановка през 2020 година, учениците ни постигнаха отлични и много добри резултати на IGCSE изпитите.

По IGCSE английски език (високо ниво) 80% от учениците бяха оценени от Cambridge International Education с резултати от А* до C. 20 ученици получиха пълни шестици като максимален резултат А* получиха Дарина Дюкенджиева, Валери Тренчева и Калина Зарева. Отлични резултати по английски език получиха Дарина Дюкенджиева, Валери Тренчева, Калина Зарева, Карина Кърпачева, Мария Данчева, Никола Георгиев, Карин Велев, Мариам Дочева, Анна Ларичева, Мартин Попов, Богдан Габровски, Георги Бабов, Мариами Кахиани, Николай Славов, Дженифър Аджаи, Соломон Канети, Йоана Караиванова и Вера Стефанова.

По IGCSE математика (стандартно и високо ниво) 65% от учениците получиха резултати от А* до C, като Веселин Дерменджиев постигна максимална оценка А*. Топ математиците на випуска са: Веселин Дерменджиев, Мария Данчева, Карина Кърпачева, Мариам Дочева, Карин Велев, Николай Славов, Гергана Младенова, Дарина Дюкенджиева, Илия Панайотов и Мариами Кахиани.

Най-добри резултати по IGCSE история имат Йоана Караиванова и Мартин Попов, следвани от Никола Георгиев, Борис Христов, Вера Стефанова, Мариам Дочева, Николай Славов, а с най-добър резултат по IGCSE биология е Мария Данчева.

“Поздравявамe учениците си за успеха на международните IGCSE изпити през 2020 година. Отличните IGCSE резултати са плод на високите академични стандарти в обучението в Международна гимназия Златарски и усърдната съвместна работа на учители и ученици. Добрите IGCSE резултати доказват готовността на учениците да се справят с обучението в международната програма  International Baccalaureate в 11. и 12. клас и да затвърдят знанията си в избраните от тях профили във втори гимназиален етап“, сподели г-жа Кардашева, Директор на Международна гимназия Златарски.

Учениците ни вече имат електронен достъп до резултатите си, а официалните IGCSE сертификати ще получат на специална церемония в училище, която ще се проведе в периода 18.02.2021г. – 02.03.2021г.

IGCSE (International General Certificate for Secondary Education) e академична програма за средно образование, в която се обучават ученици от 9. и 10. клас във Великобритания, както и в множество международни училища по цял свят. Интегрирана в курса на английска езикова гимназия, програмата IGCSE в Международна гимназия Златарски подготвя учениците за обучението им в международната програма International Baccalaureate в 11. и 12. клас.