AcademicNewsNews 2013/2014News 2014/2015

Excellent results in the British IGCSE exams for Zlatarski International School

През 2014 година учениците на Международна гимназия Златарски се явиха на международните изпити IGCSE по английски език, математика, история, биология, физика и информационни технологии. IGCSE (International General Certificate for Secondary Education) e академична програма за средно образование, в която се обучават ученици от 8 до 10 клас във Великобритания, както и в множество международни училища по цял свят. Интегрирана в курса на английска езикова гимназия, програмата IGCSE в Гимназия Златарски подготвя учениците за обучението им в международната програма International Baccalaureate в 11 и 12 клас.

Учениците на Гимназия Златарски се явяват на IGCSE изпитите в 10 клас и държат по-трудните IGCSE Advanced нива. Оценка между А – С се оценява положително от световните университети като удостоверява готовност за успешно обучение по международни стандарти. Успешното представяне на IGCSE изпитите  е доказателство за готовността на учениците да положат международните International Baccalaureate (IB) изпити в 12 клас.

Рекорд за училището тази година поставиха Калина Цолова и Пламен Бойчев. Калина Цолова получи оценки А*А*А* на IGCSE изпитите по английски език, математика и биология (резултат постиган само от 7% от учениците в света), а Пламен Бойчев постигна оценки ААА на IGCSE изпитите по математика, физика и английски език. Отлично се представиха Мария Илиева с резултат ААB на изпитите по английски език, биология и история и Мария Стефанова с резултат ААВ на изпитите по английски език, биология и математика.

Гордеем се с отличните резултати по английски език, където 80 % от явилите се получиха оценки между А-С. Отлични оценки по английски език получиха Калина Цолова, Глория Трифонова, Александър Папазки, Александра Тодорова, Александрос Кисамитакис, Севинч Башер, Биляна Янкулова, Филипа Иванова, Мария Стефанова, Мария Илиева, Михаела Богданова, Николета Здравкова, Пламен Бойчев и Теодора Иванова. По математика пълни шестици постигнаха Калина Цолова, Пламен Бойчев и Кристиян Аргиров. По IGCSE биология отлични оценки постигнаха Калина Цолова, Камелия Попова, Мария Стефанова и Мария Илиева. По IGCSE история пълни шестици получиха Глория Трифонова и Атанасия Карагианни, а по IGCSE физика – Пламен Бойчев. Успешното представяне на IGCSE изпитите обективно потвърждава готовността на учениците да се обучават в международната програма International Baccalaureate и да целят най-висока успеваемост. След като въведе IGCSE обучението през 2009 година, Гимназия Златарски бележи най-високи резултати, постигани от български ученици на международните изпити.

Учениците и техните родители могат да проверят резултатите от изпитите онлайн. 

Student Name Grade Subject
Kalina Nikolaeva Tsolova A* IGCSE English (Advanced)
Gloria Daniel Trifonova A* IGCSE English (Advanced)
Aleksandar Valter Papazki A* IGCSE English (Advanced)
Alexandra Anastassova Todorova A IGCSE English (Advanced)
Alexandros Kissamitakis A IGCSE English (Advanced)
Sevinc Ipek Baser A IGCSE English (Advanced)
Bilyana Yavorova Yankulova A IGCSE English (Advanced)
Filipa Konstantinova Ivanova A IGCSE English (Advanced)
Maria Miroslavova Stefanova A IGCSE English (Advanced)
Mariya Boyanova Ilieva A IGCSE English (Advanced)
Mihaela Dimitrova Bogdanova A IGCSE English (Advanced)
Nikoleta Ivaylova Zdravkova A IGCSE English (Advanced)
Plamen Martinov Boychev A IGCSE English (Advanced)
Teodora Angelova Ivanova A IGCSE English (Advanced)
Athanasia Karagianni B IGCSE English (Advanced)
Boris Rumenov Genchev B IGCSE English (Advanced)
Joanna Evgenieva Karakanovska B IGCSE English (Advanced)
Ioana Vladimirova Afenlieva B IGCSE English (Advanced)
Kaloyan Toshkov Georgiev B IGCSE English (Advanced)
Kamelia Yulieva Popova B IGCSE English (Advanced)
Kristian Blagovestov Argirov B IGCSE English (Advanced)
Lidia Alexandrova Vasileva B IGCSE English (Advanced)
Mihail Ivanov Karagerov B IGCSE English (Advanced)
Niya Borislavova Borissova B IGCSE English (Advanced)
Niya Vladimirova Dimitrova B IGCSE English (Advanced)
Petar Mitkov Margin B IGCSE English (Advanced)
Simeon Lubomirov Hadjiyski B IGCSE English (Advanced)
Yoanna-Maria Simeonova Kupriyanova B IGCSE English (Advanced)
Asen Vasilev Stoychevski C IGCSE English (Advanced)
Betina Rosenova Yankova C IGCSE English (Advanced)
Desislava Filcheva Komova C IGCSE English (Advanced)
Esin Hayri Kulova C IGCSE English (Advanced)
Ilia Krasimirov Dimov C IGCSE English (Advanced)
Kristian Dragomirov Angelov C IGCSE English (Advanced)
Mario Nikolaev Nikolaev C IGCSE English (Advanced)
Martin-Radvan Djemal Ozmen C IGCSE English (Advanced)
Nikolay Kirilov Dobrev C IGCSE English (Advanced)
Nikolay Rosenov Kardashev C IGCSE English (Advanced)
Tomislav Plamenov Georgiev C IGCSE English (Advanced)
Valentin Antonov Yordanov C IGCSE English (Advanced)
Victoria Ognyanova Todorova C IGCSE English (Advanced)
Yoana Kirilova Stoeva C IGCSE English (Advanced)
Kalina Nikolaeva Tsolova A* IGCSE Mathematics (Advanced)
Plamen Martinov Boychev A IGCSE Mathematics (Advanced)
Kristian Blagovestov Argirov A IGCSE Mathematics (Advanced)
Bilyana Yavorova Yankulova B IGCSE Mathematics (Advanced)
Maria Miroslavova Stefanova B IGCSE Mathematics (Advanced)
Nikoleta Ivaylova Zdravkova B IGCSE Mathematics (Advanced)
Gloria Daniel Trifonova B IGCSE Mathematics (Advanced)
Kamelia Yulieva Popova B IGCSE Mathematics (Advanced)
Nikolay Kirilov Dobrev B IGCSE Mathematics (Advanced)
Sevinc Ipek Baser C IGCSE Mathematics (Advanced)
Mariya Boyanova Ilieva C IGCSE Mathematics (Advanced)
Ioana Vladimirova Afenlieva C IGCSE Mathematics (Advanced)
Athanasia Karagianni A IGCSE History (Advanced)
Gloria Daniel Trifonova A IGCSE History (Advanced)
Bilyana Yavorova Yankulova B IGCSE History (Advanced)
Mariya Boyanova Ilieva B IGCSE History (Advanced)
Boris Rumenov Genchev B IGCSE History (Advanced)
Nikolay Kirilov Dobrev C IGCSE History (Advanced)
Niya Borislavova Borissova C IGCSE History (Advanced)
Desislava Filcheva Komova C IGCSE History (Advanced)
Martin-Radvan Djemal Ozmen C IGCSE History (Advanced)
Petar Mitkov Margin C IGCSE History (Advanced)
Plamen Martinov Boychev C IGCSE ICT (Advanced)
Plamen Martinov Boychev A IGCSE Physics (Advanced)
Alexandros Kissamitakis B IGCSE Physics (Advanced)
Kalina Nikolaeva Tsolova A* IGCSE Biology (Advanced)
Mariya Boyanova Ilieva A IGCSE Biology (Advanced)
Maria Miroslavova Stefanova A IGCSE Biology (Advanced)
Kamelia Yulieva Popova A IGCSE Biology (Advanced)
Alexandros Kissamitakis B IGCSE Biology (Advanced)
Nikoleta Ivaylova Zdravkova B IGCSE Biology (Advanced)
Yoana Kirilova Stoeva B IGCSE Biology (Advanced)
Sevinc Ipek Baser C IGCSE Biology (Advanced)
Niya Vladimirova Dimitrova C IGCSE Biology (Advanced)