"Concentrate on your goal and follow the steps that will take you closer to it", said Silvana Haytova, Class of 2013 to the graduating students of the Class of 2017 at Zlatarski International School of Sofia

“Преди всичко е важно да бъдем премерени и да имаме цел. Концентрирайте се върху целта си и следвайте стъпките, които ще ви отведат към нея”, пожела Силвана Хайтова от Випуск 2013 на завършващите тази година ученици от Випуск 2017 на Международно училище Златарски.

Силвана Хайтова, Випуск 2013
След успешното завършване на Международна гимназия Златарски през 2013 година, Силвана продължи образованието си в специалност International Relations в King’s College London, Department of War Studies. В Лондон се събужда и интересът ѝ към борбата с тероризма, националната сигурност и защита. В момента тя следва магистратура във Военна Академия „Г. С. Раковски“ със специалност Мениджмънт на сигурността и отбраната. След стаж в НАТО, сега Силвана работи в Министерство на отбраната, отдел НАТО.

[vsw id=”7PasvGkMPwc” source=”youtube” width=”425″ height=”344″ autoplay=”no”]