Zlatarski School receives the status of a Cambridge International School

През ноември 2011 година Международна гимназия „Проф. д-р Васил Златарски” получи статут на Cambridge International School – международно училище, асоциирано към University of Cambridge International Examinations (CIE). Гимназия Златарски е единственото училище в България, което e акредитирано от двете най-големи образователни организации в света – Организацията на Международния Бакалауреат (International Baccalaureate Organisation) и Изпитния отдел към Университета Кеймбридж. От 2003г. училището има статут на International Baccalaureate World School, a преди две години гимназията получи и статут на международен изпитен център към Университета Кеймбридж. Това позволи на Гимназия Златарски да разшири образователните перспективи пред учениците в България, като им предложи освен вече утвърдената си International Baccalaureate (IB) Diploma Programme и британските програми Pre-IGCSE (8 клас), IGCSE (9 и 10 клас) и A-Levels (11 и 12 клас).

Отделът за международни изпити на Университета Кеймбридж (CIE) е най-голямата организация в света, предлагаща международни квалификации за ученици в гимназиална възраст (14-18 години). 150 държави приемат квалификациите на Кеймбридж, които са признати от най-престижните университети и работодатели в света. Г-жа Цветана Кардашева, Директор на училището, сподели: „Гимназия Златарски е горда, че е асоциирана към Кеймбридж със статут на Cambridge International School, защото това ни дава възможност да предложим качествено международно образование за учениците в България”. „Изключително сме щастливи, че Международна гимназия Златарски – София е оторизиран център от Кеймбридж и се надявам, че нашето сътрудничество ще бъде дълго и ефективно”, каза Ан Пънтис, Изпълнителен директор на Отдела за международни изпити на Университета Кеймбридж.

В периода 12 октомври – 18 ноември 2011г. в училището се проведоха официалните британски изпити IGCSE (International General Certificate of Secondary Education). IGCSE e академична програма за средно образование, в която се обучават ученици от 8 до 10 клас във Великобритания, както и в множество международни училища по цял свят. Гимназия Златарски обучава по британските програми и е център за полагане на изпитите в България. Успешното полагане на IGCSE изпитите в края на 10 клас се оценява високо от приемните комисии в престижните университети като удостоверява готовност за успешно обучение по международни стандарти. Интегрирана в курса на английска езикова гимназия, програмата IGCSE подготвя учениците за обучението им в международната програма International Baccalaureate в 11 и 12 клас.

Благодарение на високата резултатност, организираната от училището подготовка за кандидатстване в елитните британски университети и фактът, че успоредно с международната диплома, учениците завършват и с българска диплома на английска гимназия, училището се ползва с нужната репутация сред приемните комисии в най-труднодостъпните университети. Анджела Хейууд, Координатор прием на студенти към London School of Economics, сподели след визитата си в училището през октомври 2011г., “За нас е удоволствие за пореден път да посетим Гимназия Златарски и се надяваме все повече български ученици да кандидатстват в LSE”. През 2011 г. LSE прие ученици на Гимназия Златарски в специалностите Счетоводство, Финанси и Човешки ресурси. На 2 ноември 2011г. в училището се проведоха и приемните изпити за Оксфорд и Кеймбридж.

„Да инвестираш в доброто образование на своите деца е една от най-хубавите инвестиции, които могат да бъдат направени. Най-ценното в Гимназия Златарски е това, че въвежда в българското средно образование признати и високи международни стандарти, като дава възможност българските деца да придобиват не само знания, но и умения за общуване, съпоставими с връстниците им от Европа и целия свят”, коментира журналистът Петко Георгиев, чиято дъщеря е възпитаничка на гимназията.

Статутът на Cambridge International School и International Baccalaureate World School означава, че учебният процес в Гимназия Златарски се регулира и оценява от международни изпитни комисии. Преподавателите получават квалификации в чужбина. Освен интензивната подготовка по английски език учениците на гимназията преминават обучение на английски език по природни, обществени науки и математика с учебници и обучителни системи на Oxford и Cambridge University. Програмата включва и обучение от native speakers. Училището е включено в единна информационна електронна мрежа и квалификационни форми. Завършилите училището продължават образованието си в университетите: Oxford University, St Andrews University, Warwick University, King’s College London, University College London, London School of Economics, Queen Mary, University of York, Durham University, Exeter University, University of Leeds, Manchester University, Bath University, Utrecht University, University of Amsterdam, Erasmus University Rotterdam и др.

„Дължа успеваемостта си на подготовката в училище. Научиха ме да бъда себе си, научиха ме, че старанието в крайна сметка се възнаграждава,” споделя Надежда Величкова, студентка по политология в престижния Warwick University, завършила Гимназия Златарски с отлична международна IB диплома. Освен че въвежда International Baccalaureate в България през 2003г, Гимназия Златарски бележи и най-високите резултати в държавата ни на международните изпити. През юни 2011г. възпитаникът на гимназията Иван Дамгов постигна рекордните 44 точки (от максимални 45) на IB изпитите. Тази успеваемост нарежда Гимназия Златарски сред най-добрите международни училища по света.