I'm Nikolay and this is MyIB story @Zlatarski School

niki“Винаги съм знаел, че програмата International Baccalaureate, по която се обучавах в 11 и 12 клас ще ми помогне да се реализирам в бъдеще, но не съм си мислил, че ще се чувствам толкова на място в този динамичен академичен контекст. Усещането, че си конкурентоспособен в един глобализиран свят и имаш какво да покажеш наистина си заслужава“ – споделя той.

Николай Савов, випуск 2011 споделя своите впечатления като дипломант на Гимназия Златарски.

[vsw id=”C9i0GO-yhmc” source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]