I'm Lubomir and this is MyIB story @Zlatarski School

lubomirЛЮБОМИР МИТЕВ, випуск 2006

IB диплома 40 точки

Приет в университет Katholieke Universiteit /Белгия/

Специалност „Философия”

 

“Успешно завърших IB програмата с резултат от 40 точки. Чувствам се щастлив, заминавам да уча философия в един от най-старите университети в Европа – Katholieke Universiteit, Белгия. Благодарение на IB дипломата, моята такса е само 527 ЕВРО за една година. Другото ми предимство са трансферните кредити, предоставящи ми възможността да се прехвърля в който и да е университет в света. Разбирах, че усилията и труда, които положих, си заслужават и се чувствам горд със себе си, че постигнах такъв резултат. Имам самочувствието на успял човек, познавам много мои връстници от чужбина, които също учат по тази програма, и сега мога да ги гледам гордо в очите…”