I'm Borislav and this is MyIB story @Zlatarski School

borislavБорислав Макариев, випуск 2007
IB Diploma
35 точки
Приет в университет Hanze University Groningen, Холандия
Специалност „Международен бизнес и мениджмънт”

“Освен международната диплома, която ми помогна да вляза в желания от мен университет и специалност без никакви други сертификати като ТOЕFL и SAT, обучението в Гимназия Златарски ми даде ценни уроци и знания. Интензивността на учебните занятия, многобройните проекти, периодичните изпити и тестове изградиха у нас умения да организираме времето си, да работим по изследователски проблеми, индивидуално и в екип, да спазваме срокове. Именно този различен стил на учене и преподаване, който отговаря на международните стандарти, ни подготвя за университета. И аз се чувствам сигурен в момента за това, което ме очаква в бъдеще.”