I'm Ivonne and this is MyIB story @Zlatarski School

ivonneИвон Бояджиева, випуск 2008

IB Diploma 39 точки

Приета във Vienna University /Австрия/

Специалност Икономика и бизнес администрация”

 

„Избрах Гимназия Златарски не само поради невероятните възможности, които предоставя, но и защото методите на обучение съвпаднаха с представата ми за качествено образование, насърчаващо индивидуалното мислене. Оказа се, че детайлното и задълбочено изучаване на няколко предмета е далеч по-сложно от повърхностното и непълноценно овладяване на значително по-голям голям брой предмети. Освен усилената подготовка за IB изпитите, трябваше да се справим и с българските матури. Благодарение на уменията, придобити по време на двете IB години,  врагът на повече от 70 000 български абитуриенти, матурата, се изгуби и избледня между 14-те други изпита. Най-точно бих определила IB програмата като лабиринт, изпълнен със скрити клопки, загадки, събуждащи любопитство и моменти на обезоръжаващо лутане към правилната посока. Завършвайки успешно IB, разбрах, че колкото по-сложен е бил лабиринтът, толкова по-голямо е удовлетворението на изхода.”