Благотворителни дейности

Усмивки ни подариха и децата от Центъра за рехабилитация и интеграция на деца със специални нужди “Покров Богородичен”, с който работихме през 2003/2004 учебна година.